حضور فعال در عرصه بین المللی جهت ارائه مدرنترین  و مطلوبترین  خدمات مالی و بازرگانی به مشتریان.
با توجه به شرایط حاکم بر مناسبات بین المللی و لزوم حضور در بازار پروژه های منطقه ای و تامین مواد اولیه و تجهیزات خارجی، شرکت گروه سرمایه گذاری سروش یاران نسبت به تاسیس شرکت های صبا ترید (SABA TRADE F.Z.E) در کشور امارات متحده عربی و متال تک (METAL TEC) در کشور ترکیه اقدام کرد و نهایتا این شرکت ها در حال حاضر ثبت و مشغول فعالیتهای مربوطه می باشند.انتظار می رود این شرکت ها به عنوان بازوی مالی و بازرگانی فعالیت های گروه سروش یاران و با بهره گیری از پتانسیل های موجود در خارج از مرزهای کشور زمینه ساز ارتقاء فعالیت ها و حضور موثر گروه در بازارهای منطقه ای و جهانی شو ند.
حیطه های فعالیت :
- شناسایی بازارهای هدف جهت سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها
- تعامل با مشتریان و سازمان های دولتی مناقصه گذار جهت ورود شرکت های علاقمند جهت اجرای پروژه ها
- مدیریت پوشش نوسانات ارز از طریق قراردادهای آتی و هدجینگ و سایر ابزارهای مالی مرتبط
- مدیریت و ارتباط نزدیک با منافع فاینانس خارجی و داخلی
- ارزیابی ریسک پروژه شامل ریسک مالی و توانایی ماهوی پروژه، ریسک سیاسی ، ریسک پیمانکار اجرایی، ریسک بازار محصول ، ریسک خوراک پروژه
- تعامل و توافق با سازندگان اصلی جهت تسهیل در تامین مالی پروژه ها
- مدیریت بر جریان ورود و خروج نقدینگی و امکان پذیر نمودن شرایط سرمایه گذاری و توسعه بازار
- تامین کالا و خدمات در زمینه های مختلف اعم از تجهیزات پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه
- ارائه خدمات مربوط به انعقاد قراردادهای بین المللی جهت خرید کالا و تجهیزات با بهره گیری از آخرین متد قراردادهای بین المللی صادرات کالا و خدمات به کشورهای هدف اعم از محصولات شرکتهای پتروشیمی و مواد کانی و مشتقات
- بازاریابی جهت تجهیزات کالا و خدمات شرکتهای ایرانی در کشورهای هدف
- مدیریت لجستیک و زنجیره تامین کالا اعم از خدمات در بنادر مبدا، حمل، بیمه، خدمات در بنادر مقصد ، بازرسی و کنترل کیفی و کمی کالا در مبدا و مقصد
- ترخیص کالا از بنادر مقصد و هماهنگی جهت حمل کالا به انبار خریدار
- عملیات مربوط به صادرات مجدد از طریق بنادر کشورهای ثالث
- اخذ مجوزهای لازم کشورهای صادر کننده کالا و خدمات با توجه به شرایط تحریم
- اخذ نمایندگی شرکتهای تولیدکننده کالا و خدمات در منطقه
- صادرات کالا و خدمات به کشورهای هدف اعم از محصولات شرکت های پتروشیمی و مواد کانی و مشتقات نفتی و ارائه سرویس صادرات مجدد از طریق بنادر کشورهای ثالث
- مدیریت اخذ خطوط اعتباری جهت شرکت های وارد کننده کالا اعم از اعتبارات دیداری ، مدت دار، ریفاینانس
- دریافت اعتبارات اسنادی از بانک های ایرانی در خارج از کشور و تامین مالی و یا گشایش اعتباراسنادی از طریق بانک های بین المللی به نفع فروشندگان و سازندگان کالا و خدمات و تنزیل اسناد حمل با مناسبترین نرخ
- پرداخت  وجه خرید به  فروشندگان خارجی و ارائه اسناد حمل کالا به بانک خریداران قبل از ورود کالا در بندر مقصد
- مدیریت و ارتباط نزدیک با منابع فاینانس خارجی و داخلی
- ارائه بسته مطالعاتی در حوزه فنی و اقتصادی طرح براساس موازین مورد قبول بانک های فاینانس کننده و ارائه بسته مطالعاتی تامین مالی پروژه بصورت موردی
- مدیریت و ارتباط با شرکت های بیمه صادراتی کشورهای تامین کننده مالی
- مدیریت بر جریان ورود و خروج نقدینگی و امکان پذیر نمودن شرایط سرمایه گذاری جهت بازپرداخت
- مدیریت پوشش تضامین فاینانس پروژه
- شناسایی بازارهای هدف  جهت سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها
- تعامل با مشتریان و سازمان های دولتی مناقصه گذار جهت ورود شرکت های علاقمند جهت اجرای پروژه ها
- همکاری مشترک با  شرکت های پیمانکاری و سازندگان  به منظور حضور پویا در پروژه های بازارهای هدف

رخدادهای اخیر