شرکت گروه سروش یاران به عنوان یک بنگاه اقتصادی و صنعتی در اردیبهشت سال 81 توسط گروهی از فعالان و مدیران با تجربه و علاقمند به توسعه کشور فعالیت خود را آغاز کرد.

این شرکت در طول دوران فعالیت خود توانسته است با جلب اعتماد و تعامل سازنده با سهامداران و ذینفعان، نقش موثری در فرایند رشد و توسعه صنعتی کشور ایفاء نماید و به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری خوش نام در اذهان تجلی نماید.

به یمن تلاش مستمر و همه جانبه مدیران، سرمایه انسانی متخصص و مجرب در مجموعه خانواده سروش یاران، بطور روزافزون بر توان رقابتی و مراتب رشد و ترقی شرکت افزوده شده و امید است در آینده ای نه چندان دور جزء یکی از معتبرترین شرکت های سرمایه گذاری کشور بشمار آئیم.

رخدادهای اخیر