محاکمه یک ایرانی ـ آمریکایی به اتهام خرید موشک برای ایران

بازداشت فردی به اتهام تلاش جهت خرید موشک برای ایران، درخواست مذاکره کننده ارشد آمریکا از سنا برای عدم تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران، گزارش دو وزیر آمریکایی به سنا درباره مذاکرات هسته‌ای ایران، نظر آژانس درباره توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی در ایران و ادعاهای جدید یک وزیر اسرائیلی درباره برنامه هسته‌ای ایران، از جمله مهم‌ترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.

رخدادهای اخیر