رد پاي توتال در فرار گازهاي ايراني به سمت کشورهاي عربي

مذاکرات هسته‌ای که وزیر خارجه ژاپن نیز ظاهرا در آن نقشی بر عهده دارد و مجلس نیز پیگیر آن است، خبرهای مربوط به هدفمندی و تلاش برای تنظیم روش حذف سه دهک و رأی اعتماد به آخرین وزرای باقی مانده برای دولت یازدهم، مهم‌ترین اخبار روزنامه‌های امروز هستند.

رخدادهای اخیر