دیپلمات‌ها از سفارت ایران در رومانی بیاموزند (گفت‌و‌گوی آنلاین)

چرا سفارتخانه‌های ایران در خارج کشور نمی‌توانند شتاب خود را با تحولات پدید آمده در کشور هماهنگ کنند؟ چرا سفارتخانه‌های ایران در خارج کشور به یک اداره رسمی تبدیل شده‌اند؟ چرا یک سفیر می‌تواند در حد بضاعت اندک، ایران و ایرانیان را در اروپا نمایندگی کند، ولی سفیر دیگر با امکانات فراوان به خواب رفته است؟ درباره موضوع این گزارش گفت‌و‌گو کنید. تابناک تا ساعت ۱۶ گفت‌و‌گو‌های شما را منتشر می‌کند.

رخدادهای اخیر